Zielona Wiedza dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Zapraszamy Uniwersytety Trzeciego Wieku do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym:
 „Zielona Wiedza dla UTW. Moja planeta bez elektrośmieci.”

O PROJEKCIE

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Wiedza i świadomość społeczeństwa polskiego temat gospodarki „elektrośmieciami” nadal jest na niskim poziomie mimo, że Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) obowiązuje w Polsce już niemal pięć lat. Polacy rzadko segregują i oddają ZSEE do specjalistycznych punktów odbioru; wciąż często spotykaną praktyką jest wyrzucanie „elektrośmieci” wprost do śmietnika. Widać to w danych dotyczących zbiórki ZSEE  zawartych w raporcie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczącego funkcjonowania gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym z 2010 roku. Raport ten podaje, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca zebrano w 2010 roku 2,80 kg zużytego sprzętu. Jest to ilość tylko o 10 dekagramów wyższa niż w roku 2009, kiedy to wynik był dwukrotnie większy niż ten osiągnięty w 2008 r. Tak drastyczny spadek tempa przyrostu ilości zebranych „elektrośmieci”  wskazuje, że dojście do wymaganego przez Unię Europejską poziomu ilości zebranego sprzętu 4 kg ZSEE na jednego mieszkańca będzie coraz trudniejsze.

 

Niniejszy projekt ma na celu dotarcie do „zapomnianego” w systemie edukacji na temat ZSEE segmentu społeczeństwa polskiego czyli seniorów - ludzi w wieku ponad 55 lat. Dostrzeżenie potencjału osób starszych - ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego - umożliwia wykorzystanie go dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Seniorzy nie tylko są wciąż aktywnymi konsumentami rynku urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Można założyć, że z racji wieku i wychowania w czasach poprzedniego ustroju – gdy sprzęty elektryczne i elektroniczne były trudno dostępne ale też charakteryzowały się dłuższą żywotnością - często gromadzą ponadprzeciętne ich ilości w domach. Jest to wyjątkowo ważna grupa, którą należy wziąć pod uwagę przy realizacji projektów z zakresu edukacji. Jest to także grupa mająca duży wpływ transpokoleniowy na zachowania dzieci i młodzieży, dzięki silnym związkom rodzinnym wynikającym z uwarunkowań kulturowych Polaków. Najbardziej aktywną i otwartą na wiedzę część tej grupy stanowią Słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

Projekt „Zielona Wiedza dla UTW. Moja Planeta bez elektrośmieci” skierowany jest do środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wyrażana przez słuchaczy potrzeba samokształcenia, poznawania środowiska, poszerzania wiedzy i umiejętności sprawia, że jest to grupa otwarta na nowe idee i przesłania. Projekt powstał we ścisłej współpracy z przedstawicielami grupy docelowej, w tym Ogólnopolskim Porozumieniem Trzeciego Wieku, i dzięki sygnalizowanym przez nich potrzebom został przygotowany w formie stanowiącej wsparcie dla rozwoju tych organizacji.

 

Celem głównym projektu „Zielona Wiedza dla UTW. Moja Planeta bez elektrośmieci” jest upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń związanych z każdym etapem ‘cyklu życiowego” ZSEE od produkcji po utylizację. Może to zmniejszyć ilość bezmyślnie wyrzucanego ZSEE i zużytych baterii w miejscach do tego nie przeznaczonych, a także rozwijanie pożądanych i odpowiedzialnych zachowań wśród przedstawicieli grupy społecznej seniorów, co w rezultacie zwiększy ilości zbiórki ZSEE

 

W ramach projektu proponujemy Słuchaczom Uniwersytetów Trzeciego Wieku udział w wyjątkowej Akcji Edukacyjnej na temat Elektrośmieci. Na Akcję składają się szkolenia dla EkoAnimatorów, publikacje dla Słuchaczy, ciekawe wykłady, materiały edukacyjne, akcje zbiórek elektrośmieci dla dziadków i wnuczków z atrakcyjnymi prezentami dla dzieci. Wszystkie UTW, które wzemą udział w projekcie otrzymają certyfikat „UTW przyjazny Ziemi”


Zapraszamy UTW do rejestrowania się do projektu!
Poznaj szczegółowe działania Projektu dla Twojego UTW


KONTAKT Z ORGANIZATOREM
Fundacja Ziemia i Ludzie
e-mail: biuro@ziemiailudzie.pl
telefon: 22 631 79 80

Zarejestruj UTW
Strefa dla zarządzających UTW więcej >>>


Człowieku, dla odzysku nie ma wieku! W każdym wieku dbaj o Ziemię swą, Człowieku!