Zielona Wiedza dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Zapraszamy Uniwersytety Trzeciego Wieku do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym:
 „Zielona Wiedza dla UTW. Moja planeta bez elektrośmieci.”

DZIAŁANIA PROJEKTU

Do projektu zapraszamy Uniwersytety Trzeciego Wieku z całej Polsce, które wezmą udział w akcji społecznej propagującej postepowanie z ZSEE wśród  Słuchaczy. W projekcie weźmie udział 60 UTW z całej Polski, które zgłoszą się w pierwszej kolejności.
Dzięki uczestnictwu w konkretnych działaniach projektu Uniwersytety otrzymają konkretne wsparcie dydaktyczne, narzędziowe i organizacyjne. Ze swojej strony UTW zaangażują się w propagowanie koncepcji odpowiedzialnego gospodarowania elektrośmieciami wśród słuchaczy.


Działania projektu:

oraz

 

Wszystkie UTW, które wezmą udział w projekcie
otrzymają certyfikat „UTW przyjazny Ziemi”!

 

SZKOLENIA DLA EKOANIMATORÓW

Projekt rozpoczynamy specjalnymi Szkoleniami dla EkoAnimatorów. Zapraszamy na nie przedstawiciela UTW, którzy dzięki uczestnictwu w nich staną się ambasadorami programów edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i recyklingu elektrośmieci na swoich Uniwersytetach. Na szkoleniach trenerzy z Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym będą, przekazywać wiedzę z podstawowych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska,  tłumaczyć, dlaczego należy edukować na temat elektrośmieci i wskazywać, jak można efektywnie realizować taką edukację w środowisku UTW. EkoAnimatorzy otrzymają specjalnie dla nich przygotowane materiały, w tym Broszurę  Metodyczną, która
Kogo zapraszamy na szkolenia: 1 przedstawiciela kierownictwa UTW lub słuchacza, delegowanego jako przyszłego lidera tematyki ekologicznej na swoim UTW.
Organizacja: szkolenie jednodniowe, 6 godzin lekcyjnych z przerwą obiadową.


Szkolenia są całkowicie bezpłatne, zapewniamy lunch i przerwy kawowe oraz zwrot kosztów  dojazdu do kwoty 100 zł, zgodnie z „Zasadami zwrotu kosztów dojazdu”.

 

Proponowane terminy i miejsca szkolenia:
(wyboru prosimy dokonać w formularzu rezerwacyjnym)

 

  • Warszawa 11 marca 2013r.

Szkoła Główna Handlowa
Aleja Niepodległości 162 
Budynek A – wejście od Rakowieckiej
II piętro, sala 208 „Internetowy Klub Seniora”
Zobacz na mapie:  http://goo.gl/maps/XLkxT

 

  • Kraków 15 marca 2013r.

Hotel Kazimierz II , ul. Starowiślna 60
Sala Kryształowa
Zobacz na mapie:  http://goo.gl/maps/tkXHH

 

  • Poznań  18 marca 2013r.

Biurowiec DELTA ul. Towarowa 35
Sala szkoleniowa  6 piętro  - Sala Szafirowa
Zobacz na mapie: http://goo.gl/maps/OgtJG

 

  • Gdańsk 22 marca 2013r.

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe  NOT (Dom Technika NOT), ul. Rajska 6
Sala Klubowa, I piętro
Zobacz na mapie:  http://goo.gl/maps/pVBE4

 

Ważne dokumenty:

Pobierz „Program szkolenia dla EkoAnimatorów” w formacie .DOC
Pobierz „Program szkolenia dla EkoAnimatorów” w formacie .PDF


Pobierz „Zasady zwrotu kosztów dojazdu” w formacie .DOC
Pobierz „Zasady zwrotu kosztów dojazdu” w formacie .PDF


Pobierz „Rozliczenie kosztów dojazdu Uczestnika” w formacie .DOC
Pobierz „Rozliczenie kosztów dojazdu Uczestnika” w formacie .PDF

 

ZIELONY PAKIET DLA SŁUCHACZY

Wszystkie UTW, które zgłoszą się do projektu otrzymają Zielony Pakiet dla Słuchaczy, który zawierać będzie atrakcyjne materiały edukacyjne, stanowiące jednocześnie narzędzie dla EkoAnimatorów.  W skład Zielonego Pakietu wejdzie Publikacja Popularnonaukowa oraz Edukacyjne Wobblery.
Atrakcyjne wizualnie i merytorycznie Kompendium dla Słuchaczy  „Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dylematy XXI wieku” – to główne źródło informacji dotyczących ZSEE i związanych z nim problemów współczesnego świata, przygotowanym specjalnie dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wydawnictwo zostało opracowane przez pracowników naukowych Uniwersyteckiego Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym i zostanie przekazane w prezencie Słuchaczom 60 UTW w ramach Zielonego Pakietu. W Pakiecie Słuchacze znajdą też pomysłowe materiały mające na celu wzmacnianie nawyków proekologicznych i przeniesienie treści merytorycznych projektu do domów Słuchaczy. Odpowiednimi publikacjami dla tego celu są wobblery – przenośne plakietki możliwe do umieszczenia w różnych częściach domu. Ich format i kształt pozwalają na wykorzystanie bardzo dużego i trwałego potencjału promocyjnego takiej publikacji dla celu projektu i stałe przypominanie o problemie elektrośmieci i sposobach na jego rozwiązanie.

 

Zielone Pakiety wyślemy bezpośrednio do siedziby UTW a EkoAnimatorzy rozdystrybuują je pomiędzy słuchaczy.

 

ELEKTROZBIÓRKA

UTW uczestniczące w akcji zaproszą swoich Słuchaczy do wzięcia udziału w akcji Elektrozbiórki - specjalnej zbiórki drobnych domowych elektrośmieci na każdym z 60 UTW.


Akcję koordynują EkoAnimatorzy przygotowani na Szkoleniach. Wspólna akcja będzie doskonałą okazją do przekazania wnuczkom wiadomości, jakie seniorzy poznali dzięki projektowi. Narzędziem, które pozwoli włączyć dzieci do akcji elektrozbiórki, będą ekologiczne nagrody w formie zabawki. Dzięki nagrodom dziadkowie zachęcą wnuczków do wspólnego szukania w swoim otoczeniu elektrośmieci, jednocześnie tłumacząc im, dlaczego tak ważna jest ich zbiórka.


Organizacja Elektrozbiórki:

Elektrozbiórka zostanie przeprowadzona przez Uniwersytet w wybranym przez niego dniu w okresie od kwietnia do listopada 2013 r. Za koordynację odpowiadać będzie EkoAnimator. Podstawową formułą jest zebranie drobnych, domowych elektrośmieci (baterie, telefony, suszarki, myszki komputerowe etc) do przysłanych przez Organizatora pudeł. Jeżeli elektrośmieci przyniosą z dziadkiem wnuczkowie, będą mogli otrzymać w zamian ekozabawkę. Jeżeli Słuchacze zainteresowani byliby oddaniem większego sprzętu AGD (lodówki, telewizory etc) lub zarządzający UTW chcieliby włączyć do niej także lokalną społeczność, możemy dostarczyć we wskazane miejsce kontenery do zbiórki dużych ilości i gabarytów dla dużej grupy osób. W ten sposób Elektrozbiórka dla Słuchaczy może zamienić się w festyn dla lokalnej społeczności. Szczegóły przeprowadzenia Elektrozbiórki zostaną ustalone indywidualnie dla każdego UTW między EkoAnimatorem i Organizatorem.

Uwaga:
UTW będzie odpowiedzialne za wypromowanie akcji wśród słuchaczy, koordynację akcji w wybranym dniu zbiórki oraz zawiadomienie Organizatora o dniu przeprowadzenia Elektrozbiórki i odbioru odpadów na 2 tygodnie wcześniej.
Organizatorzy Projektu we współpracy z partnerską Organizacją Odzysku zapewniają specjalne pudła na elektrośmieci i ich odbiór bezpośrednio z siedziby UTW. Dostarczamy także ekozabawki dla dzieci.

 

INTRERNETOWA BAZA WIEDZY
Przez cały czas działania projektu aktywna będzie internetowa Baza Wiedzy na stronie www.stop-elektrosmieciom.pl.  W Bazie Wiedzy znajdą się wszystkie publikacje projektu w wygodnych do zapoznania się temacie formatach elektronicznych.


WYKŁADY DLA SŁUCHACZY
Wykłady to klasyczne narzędzie edukacyjne na Uniwersytetach. W ramach projektu możemy zaproponować  12 UTW, które pierwsze się do nas zgłoszą, wpisanie w ich plany wykładowe wykładu na temat elektrośmieci. Wykład wraz z prezentacją przeprowadzi dla Słuchaczy ekspert  z Uniwersyteckiego Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. Terminy wykładu Organizator dopasuje do programu akademickiego UTW.


KONTAKT Z ORGANIZATOREM
Fundacja Ziemia i Ludzie
e-mail: biuro@ziemiailudzie.pl
telefon: 22 631 79 80

Zarejestruj UTW
Strefa dla zarządzających UTW więcej >>>


Człowieku, dla odzysku nie ma wieku! W każdym wieku dbaj o Ziemię swą, Człowieku!